Menu

Mission

"Chess" Scientific Research Institute was founded in February 2018 by Ministry of Education and Science RA, Kh. Abovyan Armenian State Pedagogical University, RA Chess Academy and Founder-President of  Armenian Chess Academy, GM Smbat Lputian. It is unique in the world of its kind and activity. The institute carries out researches on psychological, educational and sociological issues of chess education.


READ MORE

Research

"Chess" Scientific Research Institute carries out research in three main directions: sociological, cognitive-psychological and educational Researchers are the leading experts in their fields.

NEWS
ՏԱՐԵՎԵՐՋՅԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
November 30, 2021

Ս.թ. դեկտեմբերի 10-12-ը և 17-19-ը անցկացվելու են «շախմատ» առարկայի ուսուցիչների հերթական առցանց վերապատրաստումները: Վերապատրաստումներին կարող են մասնակցել 1․ այն ուսուցիչները, ում դասավանդման վկայականի ժամկետը ավարտվել է կամ ավարտվում է մինչև 2022թ.-ի փետրվարը, 2․ շախմատի դասավանդմամբ հետաքրքրված այն անձինք, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել դասավանդման իրավունք (որակավորում): Դասընթացներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է նախապես գրանցվել։

CONFERENCE STARTED
November 21, 2021

The launch of the online conference entitled ”Chess in Education” is already given. Conference organized by FIDE Chess in Education Commission (EDU) and ”Chess” Scientific Research Institute of ASPU (Armenian State Pedagogical University) is taking place  on November 20-21, 2021, via Zoom video conferencing. Main themes of the conference include: Chess in Pre-school Chess in…

CHESS IN EDUCATION INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE PROGRAM
October 19, 2021

FIDE Chess in Education Commission (EDU) and ”Chess” Scientific Research Institute of ASPU (Armenian State Pedagogical University) are organizing an International online conference, entitled “Chess in Education”, which will be held on November 20-21, 2021, via Zoom video conferencing. You can participate in one of the following ways: Paper/Thesis submission (without oral presentation and attendance)…

CHESS IN EDUCATION INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE
October 10, 2021

 FIDE Chess in Education Commission (EDU) and ”Chess” Scientific Research Institute of ASPU (Armenian State Pedagogical University) are organizing an International online conference, entitled “Chess in Education”, which will be held on November 20-21, 2021, via Zoom video conferencing. Main themes of the conference: Pre-school chess Chess in schools Chess in universities Working languages of…

CHESS IN EDUCATION INTERNATIONAL CONFERENCE

November 22, 2021

On 21 November, the wrap up even of the “Chess in Education” International Conference, organised by the joint initiative of the FIDE Chess in Education Committee and the ASPU Chess Research Institute took place. More than 450 participants from around 100 countries of the world participated in the conference held on the Zoom platform for…

MORE

TRAININGS/SEMINARS

CHESS IN EDUCATION INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE PROGRAM

FIDE Chess in Education Commission (EDU) and ”Chess” Scientific Research Institute of ASPU (Armenian State Pedagogical University) are organizing an International online conference, entitled “Chess in Education”, which will be held on November 20-21, 2021, via Zoom video conferencing. You can participate in one of the following ways: Paper/Thesis submission (without oral presentation and attendance)…

PUBLICATIONS
SCIENTIFIC NEWS
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF CHESS EDUCATION
ICCE PRESENTATION