Month: October 2022

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՆՔՆԵՐ

Սույն ձեռնարկը նվիրված է խմբային հոգեբանական աշխատանքների տեսական և գործնական խնդիրներին։ Համակարգված և ամփոփ ձևով ներկայացված են հոգեբանական խմբային աշխատանքի բնորոշ մոտեցումները, սկզբունքները, առանձնահատկությունները։ Սույն ձեռնարկի նպատակն է աջակցել հոգեբանությունը…