Month: February 2023

ՇԱԽՄԱՏԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

ՀՊՄՀ «Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտը Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի համագործակցությամբ սույն թվականի հունվարի 30-ից փետրվարի 3-ը իրականացրեց «Շախմատը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում» խորագրով վերապատրաստման դասընթացը Երևան քաղաքի նախակրթարաների դաստիարակների համար։ Վերապատրաստման…