Category: Handbooks

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Հեղինակ: «Հայաստանի շախմատի ակադեմիա» հիմնադրամ Խմբագիրներ: Տիգրան Միքայելյան, Վահան Սարգսյան,  Վարսինե Մանանդյան, Անիտա Մարտիրոսյան Ծաղկաձոր 2016 Տպագրված է Տիգրան Մեծ հրատարակչություն ՓԲԸ տպարանում 2016թ, 148էջ