Category: Publications

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ «ՇԱԽՄԱՏ» ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հեղինակներ ԱՐՄԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԱՆԺԵԼԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Սեղմագիր Հոդվածում ներկայացվում են «Շախմատ» ուսումնական առարկայի դասավանդման և յուրացման ընթացքում կրտսեր դպրոցականների ուշադրության կենտրոնացվածության հոգեբանական ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Հարկ է նշել, որ ուշադրության կենտրոնացվածության ցածր մակարդակը…