ՖԻԴԵ-ի «Շախմատը կրթության մեջ» հանձնաժողովը (EDU) և ՀՊՄՀ «Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտը 2022 թվականի հունիսի 25-26-ին կազմակերպում են «Շախմատը կրթության մեջ» միջազգային առցանց գիտաժողով  Zoom տեսահանդիպումների հարթակում:

«Շախմատը կրթության մեջ» գիտաժողովի հիմնական ուղղություններն են․

 1. Շախմատի սոցիալական և հոգեբանական ասպեկտները
 2. Շախմատի ուսուցման մեթոդաբանությունը
 3. Շախմատը և մանկավարժների պատրաստման հիմնախնդիրները
 4. Շախմատը և ներառական կրթությունը
 5. Շախմատը և գենդեր-զգայուն մանկավարժության հարցերը

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուները՝ անգլերեն և ռուսերեն: Մասնակցության համար անհրաժեշտ է գրանցվել՝ անցնելով հետևյալ հղումով:

Զեկույցների թեզիսներն անհրաժեշտ է ուղարկել մինչև մայիսի 1–ը: Թեզիսների հաստատման կամ մերժման վերաբերյալ կազմակերպչական կոմիտեի որոշումը հեղինակներին կուղարկվի մինչև 2022թ. Հունիսի 1:

ԹԵԶԻՍՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ.

 • անգլերեն կամ ռուսերեն,
 • էլեկտրոնային տարբերակով. հեղինակը պետք է երաշխավորի դրանց համապատասխանությունը և ներկայացնի վերջնական, հեղինակային տարբերակը,
 • Microsoft Office Word ձևաչափով,
 • էջի չափը՝ А4,
 • տառատեսակը՝ Times New Roman,
 • հղումները պետք է տրվեն փակագծերում որոնցում կնշվեն հեղինակի կամ հեղինակների ազգանունները և հրապարակության տարեթիվը (Գևորգյան, 2021, էջ 50-54) գրականության ցանկը՝ աշխատանքի վերջում,
 • տառաչափը տեքստի համար՝ 12, հղումների համար՝ 10
 • միջտողային հեռավորությունը հոդվածի համար՝ 1,3սմ, հղումների համար՝ 0,8սմ,
 • ցանկալի է գրանցման ժամանակ կցել նաև ներկայացումները ցանկացած ձևաչափով (PPT, Video…)։

 

ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐՆԱԳԻՐԸ

 • պետք է արտահայտի թեզիսի բովանդակությունը,
 • գրված լինի գլխատառերով, 14 տառաչափով։

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 • անուն/ներ, ազգանուն/ներ (հեղինակների անունների առաջին տառը և ազգանունը պետք է լինեն գլխատառերով),
 • յուրաքանչյուր հեղինակի աշխատավայրի, կազմակերպության ամբողջական անվանումը և փոստային հասցեն,
 • պաշտոնը, կոչումը, գիտական աստիճանը,
 • էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը։

 

ԹԵԶԻՍՆԵՐ

 • պետք է լինեն 500-1000 բառ,
 • պետք է լինեն տեղեկատվական, կոնկրետ և չպարունակեն ընդհանրական բառեր և արտահայտություններ,
 • պետք է նկարագրված լինեն նպատակը, հիմնախնդրի արդի վիճակը, մեթոդաբանությունը,
 • հետազոտության հիմնական արդյունքները, հիմնական եզրակացությունը,

Թեզիսները կներկայացվեն պաշտոնական կայքում:

Դուք կարող եք մասնակցել նշված ձևաչափերից մեկով:

 • զեկույց/թեզիս (առանց ելույթի և ներկայության),
 • զեկույց/թեզիս և ներկայություն (որպես ունկնդիր) ,
 • զեկույց/թեզիս և ելույթ*,
 • Վարպետաց դաս (Master Class) կամ նախագծերի/դասընթացների ներկայացում (կպահանջվի նաև կարճ նկարագրությունը թեզիսի տեսքով)*,
 • Կլոր սեղան-քննարկումներ (առաջարկվող թեմայի կարճ նկարագրությունն ու հիմնավորումը պետք է ներկայացվեն 2 էջի սահմաններում):

 

*  Թեզիսների հաստատումից հետո այս ձևաչափով մասնակցության համար կազմկոմիտեն հեղինակներին առաջարկելու է ներկայացնել նյութը հետևյալ ձևաչափերից մեկով. տեսանյութ, ppt սահիկաշար և այլն…

Leave a Reply