ՖԻԴԵ-ի «Շախմատը կրթության մեջ» հանձնաժողովը (EDU) և ՀՊՄՀ «Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտը 2021 թվականի նոյեմբերի 20-21-ը կազմակերպում են «Շախմատը կրթության մեջ» միջազգային առցանց գիտաժողով  Zoom տեսահանդիպումների հարթակում:

 • Դուք կարող եք մասնակցել նշված ձևաչափերից մեկով:
  • զեկույց/թեզիս (առանց ելույթի և ներկայության),
  • զեկույց/թեզիս և ներկայություն (որպես ունկնդիր) ,
  • զեկույց/թեզիս և ելույթ*,
  • ունկնդիր,
  • Վարպետաց դաս (Master Class) կամ նախագծերի/դասընթացների ներկայացում (կպահանջվի նաև կարճ նկարագրությունը թեզիսի տեսքով)*,
  • Կլոր սեղան-քննարկումներ (առաջարկվող թեմայի կարճ նկարագրությունն ու հիմնավորումը պետք է ներկայացվեն 2 էջի սահմաններում):

Փաստաթղթերի (պրեզենտացիաների) և թեզերի ներկայացման վերջնաժամկետներն ու լրացուցիչ տեղեկությունները հետևյալ  հղումով.

Leave a Reply