Շախմատի կոգնիտիվ-հոգեբանական հետազոտություններ

Փորձարարական հոգեբանական հետազոտությունների նպատակն է բացահայտել «Շախմատ» ուսումնական առարկայի կոգնիտիվ ներուժը։

Հետազոտական խնդիրներն են․
1․ Բացահայտել միօրինակ գործունեության պայմաններում 2-րդ և 3-րդ դասարաններում սովորողների ուշադրության ընտրողականության և աշխատանքի արդյունավետության մակարդակը:

2․ Ուսումնասիրել 2-րդ և 3-րդ դասարաններում սովորողների վերլուծահամադրական գործունեության, ինտելեկտուալ զարգացման առկա մակարդակը։