Թիմ

ՍՄԲԱՏ ԼՊՈՒՏՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  տնօրեն

ՎԱՀԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական ծրագրի ղեկավար

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  խորհրդի անդամ

ՍԵՐՈԲ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  խորհրդի անդամ

ՀԵՂԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  խորհրդի անդամ

ՍԱՄՎԵԼ ՄԻՍԱԿՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՏԱՆԱՋՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

ՆԵԼԼԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

ՆՈՒՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

ԱՆԺԵԼԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

ԱՐՄԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

ՆԱԻՐԱ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

ԹԱՄԱՐԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

ԷՄՄԱ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

ԷԼՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

ԼԻԼԻԹ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող