Խորհուրդ

ՍՄԲԱՏ ԼՊՈՒՏՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  տնօրեն

ՍՐԲՈՒՀԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական խորհրդի փոխնախագահ

ՎԱՀԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական ծրագրի ղեկավար

ԱԻԴԱ ԹՈՓՈՒԶՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  խորհրդի անդամ

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  խորհրդի անդամ

ՍԵՐՈԲ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  խորհրդի անդամ

ՀԵՂԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  խորհրդի անդամ

ԱՐԱՄ ՀԱՋՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  խորհրդի անդամ

ԵՐՎԱՆԴ ԶՈՐՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  խորհրդի անդամ

ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  խորհրդի անդամ

ՀԱՍՄԻԿ ԽԱԼԱՓՅԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական  ինստիտուտի  խորհրդի անդամ

АЛЕКСАНДР КОСТЬЕВ

Член правления научно-исследовательского института “Шахматы”

ГЕННАДИЙ НЕСИС

Член правления научно-исследовательского института “Шахматы”